Quản trị tài chính cá nhân

Điều mà ai cũng
 cần phải học...

Tôi là Học - tôi muốn truyền tải các thông điệp
  • Tiết kiệm
  • Chi tiêu
  • Và đầu tư thông minh

hoc@zen.com.vn
dowload File

nhóm đầu tư 

Zen/ về chúng tôi

Tôi là Học - Chuyên gia quản lý quỹ và đào tạo quản trị rủi ro trong tài chính ... Các dạng thức quản lý tài chính cá nhân tôi chia sẻ là thực tế nhằm đưa đến những giá trị cho một cá nhân xuất phát với thu nhập của mình để gia tăng trong tương lai... Nó liên quan đến tầm nhìn trong tiết kiệm/ trong đầu tư và trong hoạch định một bản kế hoạch chi tiêu / một bản kế hoạch đầu tư / một bản kế hoạch gia tăng thu nhập.
Từ đó bản kế hoạch đầu tư để có thể có đột phá...
Chi phí quản lý bước 2 
Hoạch định chi phí là cơ sở cho các hành động chi tiền và thu tiền
Quản trị may mắn và đầu tư
Hiểu được những giá trị trong chi tiêu là yếu tố quan trọng của hành động kiếm tiền sau này..

Tài sản 1 tỷ rất khó nhưng 1 tỷ lên 100 tỷ thì khó vô cùng ....?

726

Các khóa học được mở trong 5 năm trờ lại đây

25

Buổi thực hành hiệu quả 

67

Xây dựng được các văn phong đầu tư

26

Bài học thành công trong đầu tư
Tiết kiệm bước 1 
Việc tìm hiểu về tiết kiệm giúp chúng ta rất nhiều trong tương lai - khởi đầu của đầu tư hay bất kể những dự án nào đó ...

Dịch vụ của chúng tôi

Quản lý quỹ 

Quỹ ZEN NOLOSS với các gói không thua lỗ và giao dịch an toàn 

01

Quản trị rủi ro giúp khách hàng

Các ủy thác đầu tư minh bạch

02

Dịch vụ tài chính

Các khóa học quản trị rủi ro/ Quản lý tài chính các nhân/ Các khóa học đầu tư / Các khóa học đầu tư rủi ro 4.0

03

Những đánh giá

Quản trị tài chính cá nhân và phòng ngừa rủi ro với ZEN TEAM thật tuyệt vời / các yếu tố phát triển hiểu quả nâng tầm nguồn vốn chúng tôi đã hợp tác với ZEN

Mr Hải

CEO TC invest
Việc hợp tác ủy thác với ZEN là điều an tâm tuyệt đối ...

Mr Việt

CEO DONGTAM

ZEN TEAM

Những phân tích đánh giá và ZEN VIEW làm rất tốt với hệ thống tin tức tuyệt vời GOLD / Chứng khoán / CFD / Hàng Hóa ...

Quản trị trong đầu tư và khả năng phân tích rủi ro/ Các yếu tố giao dịch và gia tăng lợi nhuận cùng ZEN luôn đạt trạng thái an toàn

Các gói noloss

NOLOSS 
Quản trị rủi ro giao nhận tài khoản
Các thể thức Share Profit  and Loss
Địa chỉ văn phòng
Để lại lời nhắn để chúng tôi phục vụ khách hàng

Chúng tôi tiếp nhận danh sách khách hàng để tận tâm phục vụ 
1. Các chia sẻ về quản trị rủi ro trong đầu tư
2. Các bài học giá trị 
3. Sự hợp tác trong đầu tư

GỬI THÔNG TIN

Tòa nhà Imperia 203 Nguyễn Huy Tưởng - Quận
Thanh Xuân - TP - Hà nội / Tầng 5 / ZEN GROUP
Mobile : 0987732228
Email: support@zen.com.vn